ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » எடை குறையணுமா? இந்த பழக்கத்தை கட்டாயம் மாத்தணும்!

எடை குறையணுமா? இந்த பழக்கத்தை கட்டாயம் மாத்தணும்!

செயற்கையான இனிப்பு சுவையூட்டிகள், அதாவது ஆர்டிபிஷியல் ஸ்வீட்டனர்ஸ் சாப்பிடுவதை முழுவதுமாக தவிர்க்க வேண்டும். உங்களுக்கு இனிப்பு சுவை தேவை என்றால், தேனை பயன்படுத்தலாம்.