Home » photogallery » lifestyle » FOOD MORNING BREAKFAST WITH HEALTHY WAY LIST OF HEALTHY BREAKFAST ESR

காலை உணவுக்கு என்ன சமைப்பது என யோசனையாக உள்ளதா..? உங்களுக்கான சில ஐடியாஸ்...

காலை உணவைத் தவறுவது வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை பாதிக்கலாம். உடல் பருமனை அதிகரிக்கும். அதைத் தொடர்ந்து பல வகையான நோய்களையும் உண்டாக்கலாம்.