ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » மெனோபாஸ் எதிர்கொள்ளும் பெண்களுக்கு ஹார்மோன் மாற்றங்களை சமநிலை செய்ய உதவும் உணவுகள்..!

மெனோபாஸ் எதிர்கொள்ளும் பெண்களுக்கு ஹார்மோன் மாற்றங்களை சமநிலை செய்ய உதவும் உணவுகள்..!

மெனோபாஸ் காலத்தை சரியாக எதிர்கொள்வதற்கு குடும்பத்தினரின் ஆதரவு, மருத்துவ ஆலோசனை, சப்ளிமென்ட்கள் மட்டுமல்லாமல், உணவுகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.