ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட இப்படியெல்லாம் கூட விதிமுறைகள் இருக்கா..? 

ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட இப்படியெல்லாம் கூட விதிமுறைகள் இருக்கா..? 

ஐஸ்கிரீம் கலந்த ஃபலூடாவை சாப்பிட நீண்ட ஸ்பூன்களை பயன்படுத்தலாம்