ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » கலப்படமான பால் என்பதை அறிய சில வழிமுறைகள்...

கலப்படமான பால் என்பதை அறிய சில வழிமுறைகள்...

சுத்தமான பாலை இரண்டு ஸ்பூன் எடுத்து அதில் எலுமிச்சை சாறு கலந்தால், அந்த பால் உடனே திரிந்து விடும். ஆனால், கலப்பட பால் திரியாது.