Home » photogallery » lifestyle » FOOD HOW TO BUY GINGER AND IDENTIFY FAKE AND ORIGINAL GINGER ESR

Ginger : இஞ்சியில் கூட கலப்படமா..? நல்ல இஞ்சியை எப்படி பார்த்து வாங்க வேண்டும்..?

இஞ்சி அதிக சந்தைப்படுத்துதல் காரணமாக மார்க்கெட்டில் போலியான இஞ்சி விற்பனை செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கின்றனர். குறிப்பாக மலை வேர்களை இஞ்சி எனக் கூறி விற்பனை செய்வதாகக் கூறப்படுகிறது.