ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » சிக்கனை எப்படி பார்த்து வாங்க வேண்டும்..? கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்..!

சிக்கனை எப்படி பார்த்து வாங்க வேண்டும்..? கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்..!

சிக்கனை ஆர்டர் செய்து வரும்போதும் அவை நன்கு பேக் செய்யப்பட்டு ஒரு துளி இரத்தம் கூட இல்லாமல் வரும். இது சமைப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கலாம். ஆனால் ஆரோக்கியத்திற்கு..?