ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » நாள்பட்ட மன அழுத்தம் உங்கள் உடல் எடையை அதிகரிக்கும்! - எப்படி தெரியுமா?

நாள்பட்ட மன அழுத்தம் உங்கள் உடல் எடையை அதிகரிக்கும்! - எப்படி தெரியுமா?

கார்டிசோலின் மற்றொரு தாக்கம் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் செயல்பாட்டை அடக்குவதாகும். இதன் காரணமாக, ஈஸ்ட்ரோஜன் உற்பத்தி மாறும். ஈஸ்ட்ரோஜன் அதிகரிப்பால் உடல் விளைவுகளில் ஒன்று, உடலில் கொழுப்புச் சேமிப்பை மேம்படுத்துவதாகும். எனவே, இது இயல்பாகவே எடையை கூட்ட செய்யும்.