Home » photogallery » lifestyle » FOOD HERE IS THE LIST OF ANTI INFLAMMATORY FOODS VAI

Anti-Inflammatory Foods: உணவில் கட்டாயம் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டிய அழற்சி எதிர்ப்பு உணவுகள் என்னென்ன?

சில வகையான உணவுகள் இயற்கையாகவே உடல் வெப்பநிலை, மற்றும் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க செய்கின்றன. அந்த உணவுகள் என்னென்ன என்பது குறித்து தெரிந்துக் கொள்வோம்.