Home » photogallery » lifestyle » FOOD DONT GIVE TO THESE FOODS TO ONE YEAR BABIES VAI

ஒரு வயது குழந்தைகளுக்கு இந்த உணவுகளை கொடுக்க கூடாது..!

குழந்தைக்கு புதிய உணவுகளை அறிமுகப்படுத்த ஆரம்பிக்கும் போது, எந்த மாதிரியான உணவுகளைக் கொடுக்க வேண்டும், எதை கொடுக்கக்கூடாது என்பதை நன்கு அறிந்த பின்னரே கொடுக்க வேண்டும். வாங்க அதனை பற்றி தெரிந்துக் கொள்வோம்...