ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » அசைவம் சாப்பிடும் போது இதையெல்லாம் சாப்பிடாதீர்கள்...

அசைவம் சாப்பிடும் போது இதையெல்லாம் சாப்பிடாதீர்கள்...

அசைவ உணவுகள் செரிமானமாக நேரம் ஆகும். ஆகவே, இறைச்சியோடு சேர்த்துச் சாப்பிடும் உணவுகள் இறைச்சிக்கு எதிர்மறையான உணவாக இருக்க வேண்டும்...