ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » மன ஆரோக்கியத்தையும் சேர்த்தே பாதிக்கும் ‘ஜங்க்’ உணவுகள்! எப்படி? எச்சரிக்கும் மருத்துவர்- Explainer

மன ஆரோக்கியத்தையும் சேர்த்தே பாதிக்கும் ‘ஜங்க்’ உணவுகள்! எப்படி? எச்சரிக்கும் மருத்துவர்- Explainer

சிப்ஸ் பாக்கெட் அல்லது சிக்கன் நகட்ஸ் சாப்பிடுபவர்கள், ​​உங்களில் மனநலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படுவதற்கான பாதிப்பு மிகவும் அதிகம் என்பதை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.