Home » photogallery » lifestyle » FOOD DIFFERENCE BETWEEN ANIMAL AND PLANT PROTEIN AND WHICH IS HEALTHIER GHTA SKV

இறைச்சி மற்றும் தாவர வகை புரதங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு என்ன?... இரண்டில் எது சிறந்தது? 

animal and plant protein : உடலின் முழு இயக்கத்தையும் தீர்மானிக்கும் சக்தியாக புரோட்டீன் எனப்படும் புரதச்சத்து உள்ளது.