ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு பெண் குழந்தைகளை ராதை போல் அலங்கரிக்க சில யோசனைகள்...

கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு பெண் குழந்தைகளை ராதை போல் அலங்கரிக்க சில யோசனைகள்...

Sri Krishna Jayanthi 2022 : கிருஷ்ணர் பிறந்த இந்நாளில் வீட்டில் பிறக்கும் ஆண் குழந்தைகளுக்கு கிருஷ்ணர் வேடமிட்டு அவர்களின் கால் பாதத்தை வீட்டிற்குள் வைப்பார்கள். அதேபோல் பெண் குழந்தைகள் இருந்தால் ராதை போல் அலங்கரிப்பார்கள். இப்படி அலங்கரித்து அவர்களின் கால் பாதங்களை வீட்டில் வைத்து வழிபடுவார்கள்.