ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » பாரம்பரியம் முதல் ஹாட் தோற்றம் வரை... சேலைகளில் இதயத்தை கொள்ளை கொள்ளும் ஜானவி கபூர்!

பாரம்பரியம் முதல் ஹாட் தோற்றம் வரை... சேலைகளில் இதயத்தை கொள்ளை கொள்ளும் ஜானவி கபூர்!

ஜான்வி அணிந்ந்து வரும் பெரும்பாலான சேலைகள் கண்கவரும், சுண்டி இழுக்கும் வகையில் தான் இருக்கும்