ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » Styling Tips : சல்வார் அணியும்போது இந்த டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க..!

Styling Tips : சல்வார் அணியும்போது இந்த டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க..!

கால் சட்டைகளை தொல -தொல என்று இருந்தால் முட்டியைத் தாண்டி ஒரு விதமாக… நாம் மிகவும் குட்டையாக இருப்பது போன்றது ஒரு தோற்றத்தை கொடுத்து விடும்.