ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » சிறிது நாட்களுக்கு சமூக வலைதளங்களிலிருந்து விலகியிருக்க நினைக்கிறீர்களா..?

சிறிது நாட்களுக்கு சமூக வலைதளங்களிலிருந்து விலகியிருக்க நினைக்கிறீர்களா..?

சமூக வலைதளங்களை அதிகம் பயன்படுத்துகிறீர்கள் அல்லது அதில் வரும் சில பதிவுகள் உங்களை மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாக்குகிறது என நினைத்தால் அதிலிருந்து சில நாட்களுக்கு விலகியிருப்பது நல்ல யோசனை.