Home » photogallery » lifestyle » BEAUTY WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN SUN TAN AND SUN BURN GHTA TMN

சன் பர்ன் மற்றும் சன் டேனுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் என்ன?

சூரியன் நேரடியாக சருமத்தை பாதிக்கும் போது சில இடங்களில் மட்டும் கருப்பாக இருக்கும். மற்ற இடங்களில் வேறு நிறத்தில் இருக்கும்.