ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » வாம்பயர் ஃபேஷியலில் இவ்வளவு நன்மைகளா? 

வாம்பயர் ஃபேஷியலில் இவ்வளவு நன்மைகளா? 

வாம்பயர் ஃபேஷியல் தோலின் அமைப்பை மேம்படுத்துவது முதல் செல்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பது வரை பல விஷயங்களை செய்கிறது.