ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » முகப்பருவை தடுக்க உதவும் எளிமையான வழிகள்..!

முகப்பருவை தடுக்க உதவும் எளிமையான வழிகள்..!

முக்கியமாக நம்முடைய சருமத்தில் சூரிய ஒளி படுமாறு பார்த்துக் கொள்வதின் மூலம் முகப்பருக்களில் இருந்து விடுதலை பெறலாம் என புதிய தகவல் ஒன்றை கூறியுள்ளார்.