ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » கரும்புள்ளிகளில் இத்தனை வகைகளா..? காரணங்களும்.. தடுக்கும் வழிகளும்...

கரும்புள்ளிகளில் இத்தனை வகைகளா..? காரணங்களும்.. தடுக்கும் வழிகளும்...

தோல் பராமரிப்பு, தோல் பிரச்சனைகளை கண்டுகொள்வோர் மிகவும் குறைவு எனலாம். அப்படி பொதுவாக பலரும் பாதிக்கப்படும் சருமப்பிரச்சனைகளில் ஒன்று கரும்புள்ளிகள்தான். இது பெரும்பாலும் புற ஊதா கதிர்வீச்சின் வெளிப்பாடு காரணமாக நிகழ்கிறது.