ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » பார்லர் போகாமல் வீட்டிலேயே பெடிக்யூர் செய்ய கைட்லைன்..!

பார்லர் போகாமல் வீட்டிலேயே பெடிக்யூர் செய்ய கைட்லைன்..!

வீட்டிலேயே வாரத்திற்கு ஒரு முறை பாதத்தை சுத்தம் செய்யும் செயலான பெடிக்யூர் நீங்கள் செய்யலாம். இவ்வாறு நீங்கள் செய்யும் போது உங்களது கால்களை மற்றும் பாதங்களை பிற தொற்றுகளிலிருந்து பாதுகாப்பதோடு அழகாகவும் மாற்றுகிறது.