ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » முகத்தில் உள்ள கரும்புள்ளிகளை எளிதாக நீக்கும் இயற்கை எண்ணெய்கள்!

முகத்தில் உள்ள கரும்புள்ளிகளை எளிதாக நீக்கும் இயற்கை எண்ணெய்கள்!

Skin Care : சந்தன எண்ணெயில் டைரோசினேஸ் என்கிற முக்கிய மூலப்பொருள் உள்ளது. இது முகத்தில் உள்ள கரும்புள்ளிகளை மறைய செய்து, சருமத்தை பொலிவுடன் வைக்க உதவுகிறது.