ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » மழைக்காலத்தில் முக அழகைப் பராமரிக்க என்ன செய்ய வேண்டும்..? சில டிப்ஸ் உங்களுக்காக...

மழைக்காலத்தில் முக அழகைப் பராமரிக்க என்ன செய்ய வேண்டும்..? சில டிப்ஸ் உங்களுக்காக...

மழைக் காலத்தில் ஈரப்பதம் மிக்க முகத்தோற்றம் அவசியம். அதற்கு மாய்ஸ்சரைஸர் பயன்படுத்துங்கள்.