ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » குளிர்காலத்தில் புருவத்தில் ஏற்படும் அரிப்புகளை போக்க 5 ஹோம் ரெமடீஸ்

குளிர்காலத்தில் புருவத்தில் ஏற்படும் அரிப்புகளை போக்க 5 ஹோம் ரெமடீஸ்

புருவங்கள் கண்களுக்கு மிக அருகில் இருக்கிற ஒரு பகுதி என்பதால், அதை பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்வது மிக முக்கியம். இல்லையேல் அந்த தொற்று கண்களுக்கும் பரவ வாய்ப்புள்ளது.