ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » பெண்களுக்கு மாதவிலக்கு காலத்தில் தோன்றும் பருக்களை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி..?

பெண்களுக்கு மாதவிலக்கு காலத்தில் தோன்றும் பருக்களை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி..?

மாதவிலக்கு காலத்தில் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் காரணமாக பருக்கள் வெடித்து வெளியேறினாலும், அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கான டிப்ஸ் உண்டு.