ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » குளிர்காலத்தில் செல்லப் பிராணிகளை தாக்கும் 5 நோய்கள்..!

குளிர்காலத்தில் செல்லப் பிராணிகளை தாக்கும் 5 நோய்கள்..!

மிகவும் குறைந்த வெப்ப நிலையில் செல்லப் பிராணிகள் இருக்கும் போது அவற்றின் உடலில் உள்ள திசுக்களில் பனி கிரிஸ்டல்கள் உருவாகி ஃப்ராஸ்ட்பைட் என்ற நோய்க்கு காரணமாகிறது. செல்ல பிராணியின் உடல் வெப்பநிலை மிக குறைந்த அளவிற்கு செல்லும்போது அவற்றின் மூட்டுக்கள் மற்றும் மற்ற பகுதிகளில் இருந்து ரத்தம் வடிய ஆரம்பிக்கும். மேலும் அந்த இடங்களில் நுண்ணிய கிர்ஸ்டல் போன்ற அமைப்புகள் திசுக்களின் மீது உருவாகி அவற்றை சேதம் அடையச் செய்யக்கூடும்.