ஹோம் » போடோகல்லெரி » கன்னியாகுமரி » கன்னியாகுமரியில் திருவள்ளுவர் சிலை பராமரிப்பு பணிகள் தீவிரம்... காகிதக் கூழ் பூசப்படுகிறது

கன்னியாகுமரியில் திருவள்ளுவர் சிலை பராமரிப்பு பணிகள் தீவிரம்... காகிதக் கூழ் பூசப்படுகிறது