ஹோம் » போடோகல்லெரி » காஞ்சிபுரம் » காஞ்சி நகரில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலா தலங்கள் - ரசித்து சுற்றிப்பார்க்க ஒருநாள் போதாது!

காஞ்சி நகரில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலா தலங்கள் - ரசித்து சுற்றிப்பார்க்க ஒருநாள் போதாது!

Kanchipuram Tourist Spots | பழமை சிறப்பும், கோவில்களும் நிறைந்த, மோட்ச நகராக போற்றப்படும் காஞ்சிபுரம் நகரத்திலும், அதனை ஒட்டியும் அமைந்துள்ள பிரம்மிப்பூட்டும் கோவில்களையும், பிற சுற்றுலா தலங்களையும் ரசித்து பார்க்க ஒருநாள் போதாது. ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் ஒருநாள் தேவைப்படும் அளவிற்கு சிறப்புமிக்கதாக அமைந்துள்ளன.