ஹோம் » போடோகல்லெரி » உலகம் » அந்த மனசுதான் சார் கடவுள்.. ஆப்கான் குழந்தைகளை அரவணைக்கும் அமெரிக்க வீரர்கள்

அந்த மனசுதான் சார் கடவுள்.. ஆப்கான் குழந்தைகளை அரவணைக்கும் அமெரிக்க வீரர்கள்

காபூல் விமான நிலையத்தில் ஆப்கான் குழந்தைகளை அமெரிக்க வீரர்கள் அரவணைக்கு புகைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளது.

 • 19

  அந்த மனசுதான் சார் கடவுள்.. ஆப்கான் குழந்தைகளை அரவணைக்கும் அமெரிக்க வீரர்கள்

  ஆப்கான் குழந்தைக்கு முத்தமிடும் அமெரிக்க வீராங்கனை

  MORE
  GALLERIES

 • 29

  அந்த மனசுதான் சார் கடவுள்.. ஆப்கான் குழந்தைகளை அரவணைக்கும் அமெரிக்க வீரர்கள்

  ஆப்கான் குழந்தையை பராமரிக்கும் அமெரிக்க படைகள்

  MORE
  GALLERIES

 • 39

  அந்த மனசுதான் சார் கடவுள்.. ஆப்கான் குழந்தைகளை அரவணைக்கும் அமெரிக்க வீரர்கள்

  ஆப்கான் குழந்தைகளை அரவணைக்கும் அமெரிக்க வீரர்கள்

  MORE
  GALLERIES

 • 49

  அந்த மனசுதான் சார் கடவுள்.. ஆப்கான் குழந்தைகளை அரவணைக்கும் அமெரிக்க வீரர்கள்

  ஆப்கான் குழந்தைகளுடன் விளையாடும் அமெரிக்க வீரர்

  MORE
  GALLERIES

 • 59

  அந்த மனசுதான் சார் கடவுள்.. ஆப்கான் குழந்தைகளை அரவணைக்கும் அமெரிக்க வீரர்கள்

  அமெரிக்க ராணுவ உடையை போர்த்தி தூங்கும் ஆப்கான் சிறுவன்

  MORE
  GALLERIES

 • 69

  அந்த மனசுதான் சார் கடவுள்.. ஆப்கான் குழந்தைகளை அரவணைக்கும் அமெரிக்க வீரர்கள்

  ஆப்கான் குழந்தைகளை அரவணைக்கும் அமெரிக்க வீரர்கள்

  MORE
  GALLERIES

 • 79

  அந்த மனசுதான் சார் கடவுள்.. ஆப்கான் குழந்தைகளை அரவணைக்கும் அமெரிக்க வீரர்கள்

  ஆப்கான் குழந்தைகளுடன் விளையாடும் அமெரிக்க வீரர்

  MORE
  GALLERIES

 • 89

  அந்த மனசுதான் சார் கடவுள்.. ஆப்கான் குழந்தைகளை அரவணைக்கும் அமெரிக்க வீரர்கள்

  காபூல் விமானநிலையத்தில் காத்திருக்கும் ஆப்கான் குழந்தைக்கு தண்ணீர் கொடுக்கும் அமெரிக்க வீரர்

  MORE
  GALLERIES

 • 99

  அந்த மனசுதான் சார் கடவுள்.. ஆப்கான் குழந்தைகளை அரவணைக்கும் அமெரிக்க வீரர்கள்

  ஆப்கான் குழந்தைகளை அரவணைக்கும் அமெரிக்க வீரர்கள்

  MORE
  GALLERIES