ஹோம் » போடோகல்லெரி » உலகம் » மகளுக்கு திருமணம்.. மனமெல்லாம் மகிழ்ச்சி.. சிரித்த முகத்தோடு ட்ரம்ப்.! கல்யாண க்ளிக்ஸ்!

மகளுக்கு திருமணம்.. மனமெல்லாம் மகிழ்ச்சி.. சிரித்த முகத்தோடு ட்ரம்ப்.! கல்யாண க்ளிக்ஸ்!

இது ஒரு லெபனான் அமெரிக்க திருமணம் என்பதால் எலி சாப் மந்திரத்தை உருவாக்கி அதை முன்மொழிந்து திருமணம் செய்துகொண்டனர்.