ஹோம் » போடோகல்லெரி » உலகம் » 90ஸ் கிட்ஸ்களின் நாயகன் சூப்பர் மேரியோவுக்கு வயது 35..

90ஸ் கிட்ஸ்களின் நாயகன் சூப்பர் மேரியோவுக்கு வயது 35..

சூப்பர் மேரியோ என்ற வீடியோகேம் வெளியாகி ஞாயிற்றுக்கிழமையுடன் 35 ஆண்டுகள் ஆகிறது.