ஹோம் » போடோகல்லெரி » உலகம் » போகிமான் அறிமுகமாகி 25 ஆண்டுகள் நிறைவு; பிகாச்சுவைக் கொண்டு விமானத்தை வடிவமைத்த விமான சேவை

போகிமான் அறிமுகமாகி 25 ஆண்டுகள் நிறைவு; பிகாச்சுவைக் கொண்டு விமானத்தை வடிவமைத்த விமான சேவை

ஜப்பானின் ஸ்கைமார்க் விமான சேவை நிறுவனம் போகிமான் கதாபாத்திரமான பிகாச்சுவைக் கொண்டு தன் விமானத்தை வடிவமைத்துள்ளது.