ஹோம் » போடோகல்லெரி » உலகம் » கறுப்பினத்தவர் படுகொலை: போராட்டக்காரர்களால் நிரம்பி வழியும் அமெரிக்க வீதிகள்

கறுப்பினத்தவர் படுகொலை: போராட்டக்காரர்களால் நிரம்பி வழியும் அமெரிக்க வீதிகள்