ஹோம் » போடோகல்லெரி » உலகம் » ஹேர் ஸ்டைல் முதல் ஸ்கூல் பென்ச் வரை.. வடகொரியாவின் அதிரவைக்கும் ஸ்ட்ரிக்ட் விதிகள்!

ஹேர் ஸ்டைல் முதல் ஸ்கூல் பென்ச் வரை.. வடகொரியாவின் அதிரவைக்கும் ஸ்ட்ரிக்ட் விதிகள்!

வடகொரியாவில் உள்ள வித்தியாசமான அதிர்ச்சியளிக்கும் விதிகள் பற்றி தெரியுமா?