ஹோம் » போடோகல்லெரி » உலகம் » பூமியை நோக்கி வரும் எரிகல்...! ஆபத்து இருக்குமா என்று நாசா விளக்கம்

பூமியை நோக்கி வரும் எரிகல்...! ஆபத்து இருக்குமா என்று நாசா விளக்கம்

இந்த எரிகல் மணிக்கு 31,320 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கக்கூடியது என கூறப்பட்டுள்ளது.