ஹோம் » போடோகல்லெரி » உலகம் » ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட கோழி இறைச்சி.. விற்பனைக்கு அனுமதி அளித்த சிங்கப்பூர்

ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட கோழி இறைச்சி.. விற்பனைக்கு அனுமதி அளித்த சிங்கப்பூர்

உலகில் முதல்முறையாக ஆய்வகத்தில் வளர்க்கப்பட கோழி இறைச்சி சிங்கப்பூரில் விற்பனைக்கு வரவுள்ளது.