ஹோம் » போடோகல்லெரி » உலகம் » ராணுவத் தளபதியை கொன்ற வழக்கு - டிரம்ப்க்கு பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்த ஈரான்

ராணுவத் தளபதியை கொன்ற வழக்கு - டிரம்ப்க்கு பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்த ஈரான்

Trump |