ஹோம் » போடோகல்லெரி » உலகம் » ரஷ்யாவில் விஷ ஊசி போட்டு அடக்கம் செய்யப்பட்ட பிறகும் எழுந்தவந்த நாய்... ஷாக்கான உரிமையாளர்

ரஷ்யாவில் விஷ ஊசி போட்டு அடக்கம் செய்யப்பட்ட பிறகும் எழுந்தவந்த நாய்... ஷாக்கான உரிமையாளர்

ரஷ்யாவில் வளர்க்கப்பட்ட 7 வயதான ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய் கிரியுஷா, விஷ ஊசி போட்டு குழிக்குள் அடக்கம் செய்யப்பட்ட பின்னர் எழுந்து வந்துள்ளது.