ஹோம் » போடோகல்லெரி » உலகம் » ஜப்பான் நாகசாகி மீது அணுகுண்டு முதல் ககோரி ரயில் கொள்ளை வரை: வரலாற்றில் இன்று - போட்டோஸ்

ஜப்பான் நாகசாகி மீது அணுகுண்டு முதல் ககோரி ரயில் கொள்ளை வரை: வரலாற்றில் இன்று - போட்டோஸ்

வரலாற்றில் ஒவ்வொரு தினமும் பல நிகழ்வுகள் கொண்ட தினமாக அமையும், இதில் மிகவும் துயரார்ந்த கணம் முதல் அதிமகிழ்ச்சி கணங்கள் வரை கலந்திருக்கும், இன்று ஆகஸ்ட் 9ம் தேதி உலக வரலாற்றில் நடந்த நிகழ்வுகளின் படங்கள் இதோ: