முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » உலகம் » PHOTOS: வடக்கு அயர்லாந்தில் முதல்முறையாக நடைபெற்ற பால்புதுமையினர் திருமணம்!

PHOTOS: வடக்கு அயர்லாந்தில் முதல்முறையாக நடைபெற்ற பால்புதுமையினர் திருமணம்!

 • News18
 • 115

  PHOTOS: வடக்கு அயர்லாந்தில் முதல்முறையாக நடைபெற்ற பால்புதுமையினர் திருமணம்!

  வடக்கு அயர்லாந்தில் ராபின் மற்றும் ஷர்னி எட்வர்ட்ஸ் என்ற இரண்டு பெண்களும் தன்பால் ஈர்ப்பால் காதல் வயப்பட்டு தற்போது திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளனர். (Image: Reuters)

  MORE
  GALLERIES

 • 215

  PHOTOS: வடக்கு அயர்லாந்தில் முதல்முறையாக நடைபெற்ற பால்புதுமையினர் திருமணம்!

  வடக்கு அயர்லாந்தில் முதல்முறையாக நடைபெற்ற தன்பால் திருமணம்  ராபின் மற்றும் ஷர்னி எட்வர்ட்ஸ் உடையதாகும். (Image: Reuters)

  MORE
  GALLERIES

 • 315

  PHOTOS: வடக்கு அயர்லாந்தில் முதல்முறையாக நடைபெற்ற பால்புதுமையினர் திருமணம்!

  ராபின் மற்றும் ஷர்னி எட்வர்ட்ஸ். (Image: Reuters)

  MORE
  GALLERIES

 • 415

  PHOTOS: வடக்கு அயர்லாந்தில் முதல்முறையாக நடைபெற்ற பால்புதுமையினர் திருமணம்!

  ராபின் மற்றும் ஷர்னி எட்வர்ட்ஸ். (Image: Reuters)

  MORE
  GALLERIES

 • 515

  PHOTOS: வடக்கு அயர்லாந்தில் முதல்முறையாக நடைபெற்ற பால்புதுமையினர் திருமணம்!

  ராபின் மற்றும் ஷர்னி எட்வர்ட்ஸ். (Image: Reuters)

  MORE
  GALLERIES

 • 615

  PHOTOS: வடக்கு அயர்லாந்தில் முதல்முறையாக நடைபெற்ற பால்புதுமையினர் திருமணம்!

  ராபின் மற்றும் ஷர்னி எட்வர்ட்ஸ். (Image: Reuters)

  MORE
  GALLERIES

 • 715

  PHOTOS: வடக்கு அயர்லாந்தில் முதல்முறையாக நடைபெற்ற பால்புதுமையினர் திருமணம்!

  ராபின் மற்றும் ஷர்னி எட்வர்ட்ஸ். (Image: Reuters)

  MORE
  GALLERIES

 • 815

  PHOTOS: வடக்கு அயர்லாந்தில் முதல்முறையாக நடைபெற்ற பால்புதுமையினர் திருமணம்!

  ராபின் மற்றும் ஷர்னி எட்வர்ட்ஸ். (Image: Reuters)

  MORE
  GALLERIES

 • 915

  PHOTOS: வடக்கு அயர்லாந்தில் முதல்முறையாக நடைபெற்ற பால்புதுமையினர் திருமணம்!

  ராபின் மற்றும் ஷர்னி எட்வர்ட்ஸ். (Image: Reuters)

  MORE
  GALLERIES

 • 1015

  PHOTOS: வடக்கு அயர்லாந்தில் முதல்முறையாக நடைபெற்ற பால்புதுமையினர் திருமணம்!

  ராபின் மற்றும் ஷர்னி எட்வர்ட்ஸ் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த போது . (Image: Reuters)

  MORE
  GALLERIES

 • 1115

  PHOTOS: வடக்கு அயர்லாந்தில் முதல்முறையாக நடைபெற்ற பால்புதுமையினர் திருமணம்!

  ராபின் மற்றும் ஷர்னி எட்வர்ட்ஸ். (Image: Reuters)

  MORE
  GALLERIES

 • 1215

  PHOTOS: வடக்கு அயர்லாந்தில் முதல்முறையாக நடைபெற்ற பால்புதுமையினர் திருமணம்!

  ராபின் மற்றும் ஷர்னி எட்வர்ட்ஸ். (Image: Reuters)

  MORE
  GALLERIES

 • 1315

  PHOTOS: வடக்கு அயர்லாந்தில் முதல்முறையாக நடைபெற்ற பால்புதுமையினர் திருமணம்!

  ராபின் மற்றும் ஷர்னி எட்வர்ட்ஸ். (Image: Reuters)

  MORE
  GALLERIES

 • 1415

  PHOTOS: வடக்கு அயர்லாந்தில் முதல்முறையாக நடைபெற்ற பால்புதுமையினர் திருமணம்!

  ராபின் மற்றும் ஷர்னி எட்வர்ட்ஸ். (Image: Reuters)

  MORE
  GALLERIES

 • 1515

  PHOTOS: வடக்கு அயர்லாந்தில் முதல்முறையாக நடைபெற்ற பால்புதுமையினர் திருமணம்!

  ராபின் மற்றும் ஷர்னி எட்வர்ட்ஸ். (Image: Reuters)

  MORE
  GALLERIES