முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 2500 ஆண்டுகள் பழமையான மம்மிக்கள்.. (வைரலாகும் புகைப்படங்கள்)

எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 2500 ஆண்டுகள் பழமையான மம்மிக்கள்.. (வைரலாகும் புகைப்படங்கள்)

யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய தளமாக கருதப்படும் எகிப்தின் தலைநகர் கெய்ரோவில் தெற்கே உள்ள சக்காரா என்னுமிடத்தில் இவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

 • 112

  எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 2500 ஆண்டுகள் பழமையான மம்மிக்கள்.. (வைரலாகும் புகைப்படங்கள்)

  எகிப்தில் உள்ள தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் சுமார் 2,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் புதைக்கப்பட்ட 59 சவப்பெட்டிகளை கண்டுபிடித்துள்ளனர். அதனுள் 2,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பதப்படுத்தப்பட்ட மம்மிகள் இருந்துள்ளன. இதனை ஊடகங்கள் முன்னிலையில் திறந்துள்ளனர். இந்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் பலராலும் பார்க்கப்பட்டு வருகின்றது.

  MORE
  GALLERIES

 • 212

  எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 2500 ஆண்டுகள் பழமையான மம்மிக்கள்.. (வைரலாகும் புகைப்படங்கள்)

  எகிப்தில் 2,500 வருடங்கள் பழைமையான மம்மிக்கள் கண்டுபிடிப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 312

  எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 2500 ஆண்டுகள் பழமையான மம்மிக்கள்.. (வைரலாகும் புகைப்படங்கள்)

  எகிப்தில் 2,500 வருடங்கள் பழைமையான மம்மிக்கள் கண்டுபிடிப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 412

  எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 2500 ஆண்டுகள் பழமையான மம்மிக்கள்.. (வைரலாகும் புகைப்படங்கள்)

  எகிப்தில் 2,500 வருடங்கள் பழைமையான மம்மிக்கள் கண்டுபிடிப்பு புகைப்படங்கள் வெளியீடு

  MORE
  GALLERIES

 • 512

  எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 2500 ஆண்டுகள் பழமையான மம்மிக்கள்.. (வைரலாகும் புகைப்படங்கள்)

  எகிப்தில் 2,500 வருடங்கள் பழமையான மம்மிக்கள் கண்டுபிடிப்பு புகைப்படங்கள் வெளியீடு

  MORE
  GALLERIES

 • 612

  எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 2500 ஆண்டுகள் பழமையான மம்மிக்கள்.. (வைரலாகும் புகைப்படங்கள்)

  எகிப்தில் 2,500 வருடங்கள் பழைமையான மம்மிக்கள் கண்டுபிடிப்பு புகைப்படங்கள் வெளியீடு

  MORE
  GALLERIES

 • 712

  எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 2500 ஆண்டுகள் பழமையான மம்மிக்கள்.. (வைரலாகும் புகைப்படங்கள்)

  எகிப்தில் 2,500 வருடங்கள் பழைமையான மம்மிக்கள் கண்டுபிடிப்பு புகைப்படங்கள் வெளியீடு

  MORE
  GALLERIES

 • 812

  எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 2500 ஆண்டுகள் பழமையான மம்மிக்கள்.. (வைரலாகும் புகைப்படங்கள்)

  எகிப்தில் 2,500 வருடங்கள் பழைமையான மம்மிக்கள் கண்டுபிடிப்பு புகைப்படங்கள் வெளியீடு

  MORE
  GALLERIES

 • 912

  எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 2500 ஆண்டுகள் பழமையான மம்மிக்கள்.. (வைரலாகும் புகைப்படங்கள்)

  எகிப்தில் 2,500 வருடங்கள் பழைமையான மம்மிக்கள் கண்டுபிடிப்பு புகைப்படங்கள் வெளியீடு

  MORE
  GALLERIES

 • 1012

  எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 2500 ஆண்டுகள் பழமையான மம்மிக்கள்.. (வைரலாகும் புகைப்படங்கள்)

  எகிப்தில் 2,500 வருடங்கள் பழைமையான மம்மிக்கள் கண்டுபிடிப்பு புகைப்படங்கள் வெளியீடு

  MORE
  GALLERIES

 • 1112

  எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 2500 ஆண்டுகள் பழமையான மம்மிக்கள்.. (வைரலாகும் புகைப்படங்கள்)

  எகிப்தில் 2,500 வருடங்கள் பழைமையான மம்மிக்கள் கண்டுபிடிப்பு புகைப்படங்கள் வெளியீடு

  MORE
  GALLERIES

 • 1212

  எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 2500 ஆண்டுகள் பழமையான மம்மிக்கள்.. (வைரலாகும் புகைப்படங்கள்)

  எகிப்தில் 2,500 வருடங்கள் பழைமையான மம்மிக்கள் கண்டுபிடிப்பு புகைப்படங்கள் வெளியீடு

  MORE
  GALLERIES