முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » உலகம் » உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

கொரோனா வைரஸ் பரிசோதனை செய்த போது எடுத்த படங்களின் தொகுப்பு இங்கே..

 • 137

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  சுகாதாரப் பணியாளர்கள் கௌகாத்தியில் கொரோனா பரிசோதனை செய்யும் புகைப்படம்.  (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 237

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  கௌகாத்தியி எடுத்த படம்  (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 337

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  மும்பை தாராவியில் குழந்தைக்குப் பரிசோதனை செய்தபோது எடுத்த புகைப்படம்  (Image: PTI)

  MORE
  GALLERIES

 • 437

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  நியூசிலாந்தில் சூப்பர் மார்க்கெட் ஊழியருக்கு கொரோனா சுகாதார ஊழியர்கள் பரிசோதனை செய்யும் படம்  (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 537

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  இஸ்தான்புல் பல்கலைக்கழகத்தில் எடுக்கப்பட்ட படம் (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 637

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  Nurse Carlos Davila takes a sample from a police officer at a Health Department drive-thru checkpoint where molecular tests that detect the new coronavirus are being processed, in San Juan, Puerto Rico. (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 737

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  அகமதாபாத்தில் எடுத்த படம் (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 837

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  அமெரிக்காவில் ஃப்ளிண்ட் அட்உட் ஸ்டேடியத்திற்குள் உள்ளே நுழைபவர்களுக்கு கொரோனா சோதனை செய்த போது எடுத்த படம்.  (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 937

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  மியாமியில் எடுத்த படம் (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 1037

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  அகமதாபாத்தில் எடுத்த படம் (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 1137

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  அமெரிக்காவில் ஃப்ளிண்ட் அட்உட் ஸ்டேடியத்திற்குள் உள்ளே நுழைபவர்களுக்கு கொரோனா சோதனை செய்த போது எடுத்த படம்.  (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 1237

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  நார்மேனில் எடுத்த படம் (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 1337

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  போலாந்தில் எடுத்த படம்  (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 1437

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  புவனேஷ்வரில் எடுத்த படம் . (Image: PTI)

  MORE
  GALLERIES

 • 1537

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  செல்சீயில் எடுத்த படம் . (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 1637

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  பாராகையில் எடுத்த படம்  (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 1737

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  அகமதாபாத்தில் எடுத்த படம் (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 1837

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  ஜெர்மனியில் எடுத்த படம்.  (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 1937

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  பாரீஸில் எடுத்த படம்.  (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 2037

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  மலேசியாவில் எடுத்த படம்.  (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 2137

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  நியூசிலாந்தில் எடுத்த படம்.  (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 2237

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  பெருவில் எடுத்த படம்  (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 2337

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  தென் அமெரிக்காவின் பெருவில் எடுக்கப்பட்டது. (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 2437

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  புவனேஷ்வரில் எடுத்த படம் (Image: PTI)

  MORE
  GALLERIES

 • 2537

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  மும்பையில் எடுத்த படம் (Image: PTI)

  MORE
  GALLERIES

 • 2637

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  மியாமியில் எடுத்த படம் . (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 2737

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  நியூசிலாந்தில் எடுத்த படம்.  (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 2837

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  மும்பையில் எடுத்த படம் .  (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 2937

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  நியூசிலாந்தில் எடுத்த படம். (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 3037

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  அகமதாபாத்தில் எடுத்த படம்.  (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 3137

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  அகமதாபாத்தில் எடுத்த படம். (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 3237

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  சென்னையில் எடுத்த படம்.  (Image: PTI)

  MORE
  GALLERIES

 • 3337

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  மும்பையில்  காவல் ஆய்வாளர்களுக்கு எடுத்த  பரிசோதனை. (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 3437

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  ராஞ்சியில் எடுத்த படம் (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 3537

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  மும்பையில் எடுத்த படம். (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 3637

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  விஜயவாடாவில் எடுத்த படம்.  (Image: PTI)

  MORE
  GALLERIES

 • 3737

  உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டபோது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு..

  சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் எடுத்த படம். (Image: PTI)

  MORE
  GALLERIES