ஹோம் » போடோகல்லெரி » உலகம் » பேரழிவை நோக்கி சோமாலியா.. கொத்து கொத்தாக செத்து மடியும் மக்கள்..! என்ன நடக்கிறது சோமாலியாவில்?

பேரழிவை நோக்கி சோமாலியா.. கொத்து கொத்தாக செத்து மடியும் மக்கள்..! என்ன நடக்கிறது சோமாலியாவில்?

Somalia | உயிரிழந்த மகளின் உடலை சாலையில் வீசி விட்டு சென்றதாக தாய் ஒருவர் கனத்த இதயத்துடன் கூறுகிறார்.