முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » உலகம் » ஹாரி பாட்டர் பட பாணியில் மதுபான விடுதி: லண்டனில் அலைமோதும் கூட்டம்..!

ஹாரி பாட்டர் பட பாணியில் மதுபான விடுதி: லண்டனில் அலைமோதும் கூட்டம்..!

லண்டனில் இயங்கிவரும் மதுபான விடுதியில் ஹாரி பாட்டர் படத்தில் வருவதைப்போலவே குடுவை மற்றும் மின்விளக்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

 • 17

  ஹாரி பாட்டர் பட பாணியில் மதுபான விடுதி: லண்டனில் அலைமோதும் கூட்டம்..!

  இங்கிலாந்தில் ஹாரி பாட்டர் படத்தில் வருவது போன்ற வடிவமைப்புடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ள மதுபான விடுதி கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

  MORE
  GALLERIES

 • 27

  ஹாரி பாட்டர் பட பாணியில் மதுபான விடுதி: லண்டனில் அலைமோதும் கூட்டம்..!

  லண்டனில் இயங்கி வரும் மதுபான விடுதியில் ஹாரி பாட்டர் படத்தில் வருவதைப்போலவே குடுவை மற்றும் மின்விளக்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

  MORE
  GALLERIES

 • 37

  ஹாரி பாட்டர் பட பாணியில் மதுபான விடுதி: லண்டனில் அலைமோதும் கூட்டம்..!

  உருண்டை வடிவில் வைக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடி பந்துகளில் வண்ண லேசர் கதிர்கள் ஒளிர விடப்பட்டுள்ளன.

  MORE
  GALLERIES

 • 47

  ஹாரி பாட்டர் பட பாணியில் மதுபான விடுதி: லண்டனில் அலைமோதும் கூட்டம்..!

  வித்தியாசமான இந்த மதுபான விடுதியில் கூட்டம் அதிகளவில் காணப்படுகிறது.

  MORE
  GALLERIES

 • 57

  ஹாரி பாட்டர் பட பாணியில் மதுபான விடுதி: லண்டனில் அலைமோதும் கூட்டம்..!

  லண்டனில் கவனத்தை ஈர்த்த மதுபான விடுதி

  MORE
  GALLERIES

 • 67

  ஹாரி பாட்டர் பட பாணியில் மதுபான விடுதி: லண்டனில் அலைமோதும் கூட்டம்..!

  ஹாரி பாட்டர் பட பாணியில் விடுதி வடிவமைப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 77

  ஹாரி பாட்டர் பட பாணியில் மதுபான விடுதி: லண்டனில் அலைமோதும் கூட்டம்..!

  மது குடுவை, மின்விளக்கு என ஹாரி பாட்டர் பாணியில் வடிவமைப்பு

  MORE
  GALLERIES