Home » photogallery » international » BILL GATES PLANS TO GIVE ALL WEALTH TO NON PROFIT NOT A SACRIFICE AT ALL

ஏழையாகும் பில்கேட்ஸ்! சொத்துக்கள் அனைத்தையும் அறக்கட்டளைக்கு வழங்குவதாக அறிவிப்பு

பணக்காரராக இருக்க பிடிக்கவில்லை என்பதால், தனது சொத்துகள் அனைத்தையும் அறக்கட்டளைக்கு கொடுக்க இருப்பதாக அறிவித்துள்ளார் பில்கேட்ஸ்.