ஹோம் » போடோகல்லெரி » உலகம் » 2020-ல் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள் ஒரு பார்வை..

2020-ல் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள் ஒரு பார்வை..

2020 முழுக்க கொரோனா வைரஸே ஆக்கிரமித்து விட்டது. இது தவிர இந்த வருடத்தில் நடந்த சில முக்கிய நிகழ்வுகளும் மனிதர்களை பாதித்த சில விஷயங்களையும் அதன் தாக்கத்தையும் இந்த தொகுப்பில் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.