ஹோம் » போடோகல்லெரி » உலகம் » 800 கோடியை எட்டப்போகும் மக்கள் தொகை... 1950ல் இருந்து கடந்துவந்த பாதை

800 கோடியை எட்டப்போகும் மக்கள் தொகை... 1950ல் இருந்து கடந்துவந்த பாதை