முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » உலகம் » உலகிலேயே அதிக வயதான தம்பதி - ஈக்வடார் நாட்டைச் சேர்ந்த கணவன், மனைவி தேர்வு

உலகிலேயே அதிக வயதான தம்பதி - ஈக்வடார் நாட்டைச் சேர்ந்த கணவன், மனைவி தேர்வு

உலகிலேயே மிக வயதான தம்பதியராக ஈக்வடார் நாட்டைச் சேர்ந்த கணவன், மனைவி அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

 • 16

  உலகிலேயே அதிக வயதான தம்பதி - ஈக்வடார் நாட்டைச் சேர்ந்த கணவன், மனைவி தேர்வு

  உலகிலேயே மிக வயதான தம்பதியராக ஈக்வடார் நாட்டைச் சேர்ந்த கணவன், மனைவி அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

  MORE
  GALLERIES

 • 26

  உலகிலேயே அதிக வயதான தம்பதி - ஈக்வடார் நாட்டைச் சேர்ந்த கணவன், மனைவி தேர்வு

  110 வயதுமிக்க ஜூலியோ சீசர் மோராவும், 104 வயதுடைய Waldramina Maclovia-வும் 79 ஆண்டுகள் ஒன்றாக வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

  MORE
  GALLERIES

 • 36

  உலகிலேயே அதிக வயதான தம்பதி - ஈக்வடார் நாட்டைச் சேர்ந்த கணவன், மனைவி தேர்வு

  இவர்களுக்கு 11 பேரன்களும், 21 கொள்ளு பேரன்களும் உள்ளனர்.

  MORE
  GALLERIES

 • 46

  உலகிலேயே அதிக வயதான தம்பதி - ஈக்வடார் நாட்டைச் சேர்ந்த கணவன், மனைவி தேர்வு

  உலகிலேயே வயதான தம்பதி

  MORE
  GALLERIES

 • 56

  உலகிலேயே அதிக வயதான தம்பதி - ஈக்வடார் நாட்டைச் சேர்ந்த கணவன், மனைவி தேர்வு

  உலகிலேயே வயதான தம்பதி

  MORE
  GALLERIES

 • 66

  உலகிலேயே அதிக வயதான தம்பதி - ஈக்வடார் நாட்டைச் சேர்ந்த கணவன், மனைவி தேர்வு

  உலகிலேயே வயதான தம்பதி

  MORE
  GALLERIES