ஹோம் » போடோகல்லெரி » பொழுதுபோக்கு » வெந்து தணிந்தது காடு பட ஹீரோயின் சித்தி இட்னானி முதியோர் இல்லத்திற்கு சென்று உணவளித்தார்

வெந்து தணிந்தது காடு பட ஹீரோயின் சித்தி இட்னானி முதியோர் இல்லத்திற்கு சென்று உணவளித்தார்

முதியோர் இல்லத்திற்கு சென்று உரையாடும் வெந்து தணிந்தது காடு நாயகி.